Trang thông tin điện tử
Xã Bông Trang - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bông Trang

Leader

1 Hoang Thi Duyen Chairman of the People’s Committee
Phone: 0973.558.012
Email: duyenht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
2 Nguyen Van Phuong Deputy Chairman of People’s Committee
Phone: 0915.265.151
Email: phuongnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
3 Nguyen Van Tuc Secretary of the commune party committee
Phone: 0907.443.998
Email: tucnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
4 Nguyen Huu Quyen Deputy Secretary of the Commune Party Committee
Phone: 0909.686.256
Email: quyennh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
5 Phan Thi Thao Nguyen Vice Chairman of the Commune People's Council
Phone: 0984.606.635
Email: nguyenptt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope: