Trang thông tin điện tử
Xã Bông Trang - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bông Trang

Lãnh đạo

1 Hoàng Thị Duyên Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0973.558.012
Email: duyenht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0915.265.151
Email: phuongnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: KT-VHXH
3 Nguyễn Văn Túc BT.ĐU-CTHĐND
Số điện thoại: 0907.443.998
Email: tucnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
4 Nguyễn Hữu Quyên PBT.TT Đảng Ủy
Số điện thoại: 0909.686.256
Email: quyennh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng-Khối DV
5 Phan Thị Thảo Nguyên PCT HĐND
Số điện thoại: 0984.606.635
Email: nguyenptt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: HĐND