Trang thông tin điện tử
Xã Bông Trang - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bông Trang

UBND XÃ BÔNG TRANG TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ ĐẦU TUẦN

18/11/2023 - 10:10

Tiếp tục duy trì mô hình tổ chức sinh hoạt về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.


Đánh giá: